BESCHERMJASSEN

Ruimte creëren voor diversiteit

BUREAU BESCHERMJASSEN

‘Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit. Op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk… ‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.

Bureau Beschermjassen

Bureau Beschermjassen wil bijdragen aan veiligheid, continuïteit, intimiteit en ruimte voor diversiteit. Zij richt zich met name …

Trainingen

Iedereen kan beschermjassen! Wij organiseren trainingen voor professionals uit onderwijs, zorg, welzijn en andere arbeidscontexten …

Het Beschermjassenhuis

Een veilige plek waar hulpverleners en families samen leren. In het Beschermjassenhuis ontvangen we families samen met…