Wijkraad Schilderswijk

De Schilderswijk Groningen bestaat uit de Schildersbuurt (ten oosten van de Friesestraatweg) en Kostverloren (ten westen van de Friesestraatweg). Er zijn 2 stichtingen die de belangen van beide wijken behartigen, in de volksmond de Wijkraad. Daarnaast zijn er diverse organisaties die binnen de wijken aan belangenbehartiging doen en evenementen organiseren.

Je vindt deze wijkorganisaties onder Organisaties. Deze website is het resultaat van de samenwerking tussen alle wijkorganisaties. Hier vind je alle informatie die relevant is. Bijvoorbeeld de doorlopende activiteiten in het Buurtcentrum Kostverlorenkwartier en alle nieuwsberichten over komende activiteiten. In de Schilderswijk hebben we met elkaar leefregels afgesproken.

Over ons

De Wijkraad van de Schilderswijk Groningen is er voor en door de wijkbewoners. Wij zetten ons in voor een goede leefbaarheid in de wijk. Wij vormen een schakel tussen bewoners onderling en met de gemeente.

Zelf actief in de wijk

Voor en door wijkbewoners wordt er veel gedaan in de wijk. Heb je zelf ideeën? Ben je op zoek naar mede-wijkbewoners om iets uit te werken? Heb je anderszins advies of ondersteuning nodig? Wij kunnen helpen Neem gerust contact met ons op.


DE WIJKRAAD

De Wijkraad is een bewonersorganisatie, die initiatieven in de wijk ondersteunt en faciliteert en een schakel vormt tussen de bewoners onderling en de gemeente. Een goede leefbaarheid in de wijk is het belangrijkste doel van de Wijkraad.

De Wijkraad heeft nauwe contacten en korte lijnen met de wijkwethouder, de gebiedsmanager voor onze wijk en openbare werken. De leden van de Wijkraad participeren in diverse overleggen binnen de wijk en met de gemeente. Ook is er goed contact met de wijken om ons heen en in de rest van de Stad.

De Wijkraad houdt de wijkbewoners op de hoogte van wat er in de wijk speelt. Dit gebeurt onder andere via de huis-aan-huis verspreide Wijkkrant, de website, Facebook en de WIS schermen in de wijk. Daarnaast wordt er soms geflyerd, dus houd ook je brievenbus in de gaten.

De Wijkraad bestaat uit de Stichtingen Wijkorganisatie Schildersbuurt en Wijkorganisatie Kostverloren. De Wijkraad ontvangt per buurt (Schildersbuurt en Kostverloren) subsidie van de gemeente. Deze subsidie bestaat uit een vast bedrag plus een tarief per bewoner.

Wie zijn wij?

Een Wijkraad is een orgaan vanuit de wijk voor de wijkbewoners. De Wijkraad Schilderswijk bestaat uit een groep bewoners die actief zijn in de wijk. Zij participeren in werkgroepen binnen de wijk en in werkgroepen die geïnitieerd zijn door de gemeente.

Wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren en bevorderen van participatie-activiteiten. Belangrijk onderdeel hiervan is de informatievoorziening aan de wijkbewoners. Dat doen we via de website, via de Wijkkrant, via Facebook, via de WIS schermen bij Stuurwold aan de Friesestraatweg en bij Benny’s in de Herman Colleniusstraat en via flyers.

Verder praten we mee bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen. Gevraagd en ongevraagd adviseren we B&W over zaken die de wijk aangaan.
We volgen en leveren inbreng bij commissie- en raadsvergaderingen. We ondersteunen bewoners bij projecten die met de leefbaarheid te maken hebben. We werken samen met wijkpartners en bewoners-groepen in de wijk met het doel een fijne woon-/leefomgeving te creëren.

Het bestuur van de Wijkraad bestaat uit wijkbewoners van zowel Kostverloren als de Schildersbuurt. De bestuursleden wonen in de wijk.

Per email bereikbaar via: secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

Daarnaast zijn actief voor de wijk:

Samenwerking Schildersbuurt en Kostverloren

De stichting Wijkorganisatie Schildersbuurt en de stichting Wijkorganisatie Kostverloren zijn twee zelfstandige wijkorganisaties en vormen onder één bestuur een samenwerkingsverband, Samen-werkingsverband Kostverloren Schildersbuurt (SKS). De twee wijkorganisaties hebben de gemeenschappelijke naam Wijkraad Schilderswijk.

Wat doen we?

De wijkraad ziet zijn rol als faciliterend en ondersteunend aan de wijk en haar bewoners.
Dit betekent dat:

  • de wijkraad niet aan individuele belangenbehartiging doet;
  • de wijkraad daarom niet namens de bewoners tegen de huisjesmelkers of tegen de studenten ‘vecht’;
  • de wijkraad zich inzet voor leefbaarheid van de buurt;
  • de wijkraad ziet dat de leefbaarheid met de huidige ontwikkelingen rondom studentenhuisvesting in het geding is;
  • de wijkraad daarom bewoners wil ondersteunen bij hun initiatieven;
  • de wijkraad de bewoners kan helpen bij het leggen van contacten met de gemeente en de politiek;
  • de wijkraad, om versnippering van initiatieven te voorkomen, voor coördinatie kan zorgen; daartoe wordt periodiek contact gezocht met initiatieven in de wijk.

We hebben goede contacten en korte lijntjes met de gemeente, zoals met de wijkwethouder Carine Bloemhoff, de gebiedsmanager Nienke Alkema en stadsbeheer.

Scroll naar boven