Contact

Huurdersvereniging
Kostverloren

Postadres & spreekuur:
HvK Kostverloren
R. van Rijnstraat 160a
9718 PS Groningen

Voorzitter:
Jacob Bolhuis
M. 06 54 66 02 49
jbolhuis@home.nl

Penningmeester:
Harmina de Wit
M. 06135 739 85
hgdewit@ziggo.nl

Secretaris:
Eddy Buwalda
M. 06 – 127 794 70
eddybuwalda@outlook.com

Wijkraad Schilderswijk

Voorzitter:
Harmen Gelling
voorzitter@schilderswijkgroningen.nl

Penningmeester:
Hein Pronk
pronk.hvoslef@gmail.com

Secretaris:
Iris Vanclooster
secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

Wijkkrant:
Martin van Koldam
wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl

Algemeen:
Jacob Bolhuis
Theo Roelfsema, notulist.
Sjoerd Duim

Webmaster:
Eddy Buwalda
Beheer Facebook, Instagram en Website. webmaster@schilderswijkgroningen.nl

Het WIS

Het WIS
R. van Rijnstraat 160a
9718 PS Groningen

Jacob Bolhuis
M. 06 54 66 02 49
jbolhuis@home.nl

Contentbeheer:
Eddy Buwalda
M. 06 – 127 794 70
eddybuwalda@outlook.com

Van Ostadestichting

Postadres:
Jan Steenstraat 10
9718 LS Groningen
info@vanostadestichting.nl

Voorzitter en secretaris:
Leendert van der Laan
M. 06 – 401 854 10

Penningmeester:
Theo Roelfsema

Weekendverhuur:
Jacob Bolhuis
M. 06 – 416 191 44

Bezoekadres:
J. van Ruysdaelstraat
Achter de Pettefletschool op afspraak.

Scroll naar boven